logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Ter zake doende aanbevelingen van de Haagse adviesraad AWTi over kennisdeling door hogescholen met het MKB…

Op 22 april 2015 is het eerder aangekondigde advies verschenen van de AWTi uit Den Haag over de manier waarop de kennisrelatie tussen kleine en middelgrote bedrijven en hogescholen kan worden verbeterd. Het advies, getiteld MKB en hogescholen: partners in innovatie, is op die datum aangeboden aan verantwoordelijke minister van OCW.

Een goede samenwerking tussen het MKB en hogescholen kan een belangrijke impuls zijn voor regionale groei en werkgelegenheid, aldus de AWTi. De onderzoeksraad doet in het advies o.i. zeer ter zake doende aanbevelingen om de samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen. Zie voor de samenvatting van de drie belangrijkste aanbevelingen deze webpagina van de AWTi.
Het rapport is aldaar (met achterliggende stukken) eveneens downloadbaar.

De  hogescholen moeten zelf het nodige doen, stelt de AWTi. De schoolorganisaties zijn te weinig aangepast aan de sterk groeiende rol als kenniscentrum. Hoe terecht dat dan ook is, gegeven de wensen vanuit de betrokken werkvelden: de onderwijsvoorziening domineert bij sommige hogescholen nog steeds sterk. Er is bij de meeste lectoraten een te geringe onderzoekscapaciteit aanwezig, waardoor de nodige (werk)tijd en ruimte voor het onderhouden van relaties met o.m. het MKB veelal tekort schiet.

De functie van lectoren vergt ook enige doordenking (na inmiddels ongeveer 10 tot 15 jaar ervaring binnen hogescholen met een dergelijke onderzoeksrol). De tijdelijke aanstellingen van vier jaar hebben als voordeel, dat het vernieuwen van mensen, kennis en werkrelaties, over het algemeen snel en soepel gebeurt. Maar dit kan ten koste gaan van de opslag van verkregen kennis, opgebouwde werkcontacten en opgedane onderzoekservaring, hetgeen niet de bedoeling is. Het vasthouden en verder gericht uitbouwen van goede lectoraten verdient nadrukkelijk meer aandacht, aldus de AWTi.

Algelun [MKB] Advies is het roerend eens met de AWTi: al dan niet met behulp van een zgn. flexibele schil van (op bepaalde specifieke werkterreinen) in te zetten MKB’ers. Zie onze eerdere waardering voor enkele lectoraten, die de afgelopen jaren door diverse hogescholen zijn opgericht, in andere onderdelen van Algelun’s Archief. Zoals de eerdere berichtgevingen onder de nummers: 38, 30, 14, 12, 9, 6 en 2. Zie aldaar in dit archief.

Lees ook bericht nummer 42 van Algelun’s Archief: het AWTi rapport over Regionale hotspots, broedplaats voor innovatie, verschenen in het najaar van 2014

«« (terug) naar Algelun's Archief