logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Duurzame inzetbaarheid als leidend inhoudelijk thema bij het HRM-Lectoraat van de HAN: lancering inhoudelijk sterke website NKDI, dito congres en bijpassend aanvullend boek

Op 19 november 2015 vond het HRM-Congres “Toekomst van werk en de kwetsbare medewerker” plaats, georganiseerd door de opleiding Human Resource Management van Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

Wat betekent de nieuwe participatiewet voor een organisatie? Hoe zorg je dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een waardevolle betekenis krijgen in een organisatie? Naast goede plenaire verhalen over o.a. hoe past de gemeente Nijmegen de participatiewet toe, over het HRM-Lectoraat van de HAN zelf en over de praktijk van sociaal ondernemen werden in een hoog tempo enkele inhoudelijk zeer aantrekkelijke workshops georganiseerd. O.m. over onderwerpen als de toepassing van de Participatiewet binnen de HAN, over het bevorderen van de eigen regie van de talentvolle kwetsbare medewerker (door het HAN lectoraat Arbeid & Gezondheid), maar ook over zeer persoonlijk gevoelige onderwerpen als verzwijgen of vertellen, ben je thuis vanwege psychische klachten: verzwijg je dat dan?

Kortom, inhoudelijk sterk HRM-congres, waarbij moeilijke en ook pijnlijke P&O-onderwerpen niet werden geschuwd, naast adequate reflecties op de uitvoeringspraktijk van HRM alsmede de beleidsmatige implicaties van de nieuwe wetgeving. En dan niet alleen voor de interne organisaties van alle 37 hogescholen in ons land, maar direct toepasbare aanbevelingen die eveneens in andersoortige organisaties kunnen worden geïmplementeerd.

Goed strak georganiseerd congres met voldoende faciliteiten en momenten om contact te leggen met andere congresgangers. Ook goed inhoudelijk voorbereid door alle inleiders en begeleiders van de verscheidene workshops. Duidelijk mag zijn dat de Faculteit Economie en Management van de HAN weet wat men doet met het HRM-Lectoraat van de HAN, zowel vakinhoudelijk als uit oogpunt van goede contactlegging met relevante werkrelaties uit het beroepenveld van HRM. Bij andere hogescholen elders in ons land gaat dat weleens wat minder.

Goed (en ook een moment even pijnlijk emotioneel) was de Uitreiking HRM-Scriptieprijs door Beroepenveldcommissie HRM. Overigens werd de lijst van genomineerden daarvoor vooral gedomineerd door vrouwelijke studenten. Dus HRM een typisch vrouwenterritorium? Of maken vrouwen gewoon betere afstudeerscripties?

Tot slot van dit review zijn twee zaken nog vermeldenswaardig. Een: onder de vakinhoudelijke bezielende leiding van dr. Annet de Lange, lector HRM van de HAN, werd de nieuwe website van de Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) officieel online gezet. En twee: d.m.v. een door haar uitgereikte voucher kon een exemplaar worden aangevraagd van het WZW-boek ''Waarden die werken'' (een uitgave van Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn uit Arnhem, december 2015). Dus dit HRM-congres was inhoudelijk en organisatorisch een geslaagde bijeenkomst. Met bovendien daarna digitale naslagmogelijkheden via de website van NKDI en een interessante beschouwing over de flexibele arbeidsmarkt volgens het zogeheten Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM). Een boek, waarin aan de hand van diverse onderwerpen, inhoudelijk gezien, uiteenlopende toepassingsgebieden van dit model (met bijbehorend gedachtegoed) aan bod komen. Zie eveneens nummer 19 van onze rubriek Relevante Links.

«« (terug) naar Algelun's Archief