logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Versterking lokaal ondernemersklimaat: MKB-Nederland en VNO-NCW roepen o.a. wethouders EZ op tot actie…

MKB-Nederland en VNO-NCW vragen alle wethouders Economische Zaken in Nederland om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente te verbeteren en de samenwerking met andere gemeenten, ondernemers, provincies en kennisinstellingen te intensiveren. De actie maakt onderdeel uit van de regionale groeiagenda die voorzitter van MKB-Nederland op 7 juni 2016 tijdens het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft aangeboden aan de VNG-voorzitter.

Met de regionale groeiagenda, zoals verwoord in het rapport Kansrijk – Sterk ondernemerschap voor de lokale en regionale economie (mei 2016), roepen MKB-Nederland en VNO-NCW gemeentelijke beleidsmakers en - beslissers op om vooral op tal van terreinen beter samen te werken en daarmee het lokale ondernemersklimaat te versterken. Er wordt aandacht gevraagd voor actuele ondernemersonderwerpen, zoals aanbesteding, lokale lasten en regelgeving, maar ook voor maatschappelijke thema’s als verduurzaming, vluchtelingenwerk en het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Met de VNG hebben de ondernemersorganisaties al eerder concrete afspraken op deze terreinen gemaakt. Vergelijk hier de inspirerende voorbeelden uit de gemeentepraktijk in de PDF van genoemd rapport »»»

«« (terug) naar Algelun's Archief