logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Worstelen veel familiebedrijven met een ‘Prins Charles’- syndroom? Pakkende lectorale rede installatiebijeenkomst 2e lector Familiebedrijven Windesheim Zwolle

Op vrijdag 21 april 2017 vond de lectorale rede en de officiële installatie plaats van dr. Anita van Gils als tweede lector Familiebedrijven bij Windesheim, kennisinstelling voor hoger onderwijs en onderzoek in Zwolle en Almere. Haar rede was getiteld: Strategisch ondernemerschap: van familiebedrijf naar ondernemende bedrijfsfamilie.

In deze boeiende installatiebijeenkomst hield de pas benoemde lector, naast andere vakinhoudelijke verhalen van o.m. Torsten Pieper (president IFERA over Family Businesses Around The World – Similarities, Differences, and Lessons Learned), een pakkend betoog tegen de nog steeds heersende vooroordelen ten opzichte van familiebedrijven. Zoals: te klein, bestaan niet zo lang, functioneren niet zo goed e.d. Daar tegenover stelde dr. Anita van Gils een aantal bekende maar nog niet zo bekende research trends die deze vooroordelen grotendeels teniet doen. Vervolgens ging de kersverse lector dieper in op haar leer(stoel)opdracht bij Windesheim.

Aardige uitstapjes deed dr. Anita van Gils in haar rede o.a. bij het bekende opvolgingsprobleem binnen veel familiebedrijven. Zo noemde zij dit het ‘’Prins Charles’’- syndroom, waarbij heel vaak vele familieleden wel zijn voorbereid op de opvolging maar niet aan bod (kunnen) komen. Lector Van Gils werkte vooral in haar betoog toe naar één van haar volgende stellingen. Namelijk: dat familiebedrijven in de bedrijfsvoering over het algemeen ‘’meer met minder’’ doen in vergelijking tot andere, niet-familiebedrijven.

Van Gils is dus als tweede lector actief in het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, waar praktijkgericht onderzoek naar de ondernemende kracht van familiebedrijven voorop staat. Naast aandacht voor goed bestuur en bedrijfsopvolging benadrukt het Expertisecentrum - via de aanstelling van een tweede lector - het belang van strategisch ondernemerschap om de continuïteit van het familiebedrijf te versterken. Onderzoek richt zich daarbij o.m. op het creëren van nieuwe kansen op de markt, innovatie en groei. Daarnaast wordt er bestudeerd hoe ondernemende families kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam business model, met aandacht voor mens, maatschappij en planeet. Meer info: zie o.a. de publicatie Strategisch ondernemerschap: van familiebedrijf naar ondernemende bedrijfsfamilie en vergelijk eveneens Algelun’s Archief nummer 30.

«« (terug) naar Algelun's Archief