logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Bent u óók zo'n geboren leider...(of heeft de praktijk u dat geleerd)?

Vaak denkt men dat het makkelijker is als een manager zich omringt met toptalenten. Maar óók talenten moeten worden gekoesterd om tot uiting te kunnen komen. Om hieraan gericht aandacht te besteden kunnen combinaties van teamvorming, werkoverlegbegeleiding en projectmatig werken waardevolle instrumenten zijn. Verder bestaat er vaak behoefte aan individuele reflectie op de eigen capaciteiten als leider. Strategieconferenties kunnen daarnaast het sluitstuk maar soms ook wel de start van een constructief intern verbeteringsproces zijn. Onze adviesgroep biedt hiervoor verscheidene, efficiënte adviesdiensten.

Gevarieerde adviesdiensten, gericht op leiderschap:

Advies en ondersteuning bij reflectie op individuele managementcapaciteiten
Een kortlopend effectief traject, waarbij de manager reflectiemomenten inbouwt (onder begeleiding van een praktisch georiënteerde organisatieadviseur als ervaren coach) om beter zicht te krijgen op het eigen functioneren en de persoonsgebonden managementkwaliteiten binnen de gegeven werksituatie.

Teammanagement
Een trefzekere teamdiagnose brengt de mogelijkheden en beperkingen van een team in kaart, gevolgd door een toegesneden teamontwikkelingsprogramma (dat overigens vaak zelf en zelfstandig in de eigen organisatie kan worden uitgevoerd).

Gestructureerd werkoverleg voeren
Praktijkgerichte adviezen over het functioneren van werkoverleg leveren direct toepasbare succes- en faalfactoren op voor de werkvloer. Deze factoren dienen tegelijkertijd als richtsnoer voor het vergroten van de effectiviteit van het werkoverleg binnen het geheel van de werkorganisatie.

Projectmatig werken
Onze adviesmethoden leveren een solide basis voor het ondersteunen van projectleiders, adequaat samenstellen van projectteams én het opzetten van een toegesneden projectorganisatie (die goed gebruik maakt van alle beschikbare middelen).

Praktijkgerichte werkconferenties over o.m. toekomstige strategie e.d.
Binnen een kort tijdsbestek van een paar dagdelen (ochtend, middag of avond) wordt aan de hand van een oplossingsgerichte werkwijze de creativiteit van de deelnemers gestimuleerd en de onderlinge samenwerking bevorderd. Tevens worden uiteenlopende methodieken geïnstrueerd en geoefend. De onderwerpen kunnen per strategieconferentie variëren van werkbeheersing tot de gezamenlijke bepaling van de organisatiestrategie. Desgewenst worden de bereikte resultaten kort en bondig verwoord in een procesdocument.

Nadere info, bedoeling en achtergronden
Vergelijk de uitgebreide toelichting in de rubriek Brochures van Algelun [MKB] Advies op deze website. Download desnoods de gewenste brochures in PDF-formaat aldaar. Voorbeelden van dit soort begeleidingsopdrachten uit onze adviespraktijk zijn op deze site eveneens te vinden: zie familiebedrijf (actief in de bouw) en leiding geven aan professionals (verzekeringsbedrijf als voorbeeld). Onze achterliggende visie op bij voorbeeld leiding geven in professionele organisaties hebben wij ook uiteen gezet: zie ons artikel daarover.

Wilt u meer weten over de praktische advisering en specifieke ondersteuning op deze werkterreinen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van dit onderdeel van onze adviesgroep. Het algemene e-mailadres daarvan luidt: secretariaat@algelunadvies.nl. De Genilu Groep bestaat uit Genilu [organisatie] Advies, Genilu [interim] Gezelschap en Algelun [MKB] Advies. Zie ook de andere website van onze adviesgroep: www.genilu.nl.

«« (terug) naar Algelun's Archief