logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Interventie in bedrijfsleiding zwembad
ten tijde van op handen zijnde verkoop

Een grote zwemaccommodatie in het oosten van ons land stond op het punt verkocht te worden door het betreffende gemeentebestuur als eigenaar aan een particuliere onderneming. Er dreigde echter een kink in de kabel te komen voor wat betreft de afgesproken overname van het voltallige zwembadpersoneel, omdat er intern heftige ruzie was ontstaan tussen aan de ene kant de zweminstructeurs, schoonmaak, kassamedewerksters en aan de andere kant de bedrijfsleider. Wij werden gevraagd om te zorgen dat de commotie snel afnam en dat de plooien in de onderlinge samenwerking werden gladgestreken.

Na eerst een paar keer onverwachts op bezoek te zijn gekomen hebben wij vervolgens enkele indringende vraaggesprekken gevoerd met alle medewerkers en bedrijfsleiding. Zowel leiding en medewerkers waren nog steeds zeer gemotiveerd en trots op hun werk. Ook de komst van een meer commercieel ingestelde eigenaar kon hen niet deren. Sterker nog, nagenoeg alles liep voorspoedig, hetgeen ook door ons was opgevallen bij onze eerdere bezoeken. Op twee onderwerpen liep de samenwerking kennelijk spaak. Eén: er heerste een verschil van opvatting over de toezichthoudende rol van de zweminstructeurs tussen de bedrijfsleider en henzelf. Twee: het maken van het werkrooster (lees: honorering en waardering van bepaalde personele wensen daaromtrent) door de bedrijfsleider werd bij voortduring binnen het zwembad zeer kritisch bejegend en benaderd. Men betichtte de bedrijfsleider er dan ook van om bij deze twee onderwerpen een straf beleid te voeren om zo alvast een wit voetje te halen bij de nieuwe eigenaar van het bad.

Nadat wij de bedrijfsleider hiervan eerst in een persoonlijk gesprek op de hoogte hadden gesteld bleek dat hij inderdaad wat scherper dan voorheen op deze twee zaken lette, maar dit juist deed met het oog op die overname van het zwembad! Hij wist uit andere ervaringen elders van collega-bedrijfsleiders dat juist dit soort onderwerpen de eerste tijd nauwkeurig werden beschouwd door de nieuwe eigenaar. Hij wilde juist het personeel gereed maken op de vermoedelijk andere bedrijfsvoering op die punten. Daarna hebben wij dit teruggemeld aan het betrokken personeel om tot slot in een aantal gezamenlijke besprekingen met hen en de bedrijfsleider deze (en ook andere) onderwerpen in goed overleg met elkaar door te nemen, zodat de lucht vooral op die twee punten klaarde, maar men ook meer begrip kreeg voor elkaars beweegredenen. Ook hebben wij andere meer specifieke onderwerpen ter voorbereiding op de overname van het zwembad met hen besproken.

Doorlooptijd: vijf weken.
Wijze van honorering: uren maal ons gebruikelijke adviestarief.

«« (terug) naar Toelichting projectbeschrijvingen