logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Algelun's Archief

52. Nog nooit eerder zoveel ondernemingen in Nederland…

Nederland telde begin juli 2017 een recordaantal van bijna 1,8 miljoen ondernemingen. Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) steeg het aantal bedrijven in de afgelopen zes maanden met 1,9 procent. Dit omdat minder bedrijven met hun bedrijfsvoering stopten. lees verder »»»

51. Worstelen veel familiebedrijven met een ‘Prins Charles’- syndroom? Pakkende lectorale rede installatiebijeenkomst 2e lector Familiebedrijven Windesheim Zwolle

Op vrijdag 21 april 2017 vond de lectorale rede en de officiële installatie plaats van dr. Anita van Gils als tweede lector Familiebedrijven bij Windesheim, kennisinstelling voor hoger onderwijs en onderzoek in Zwolle en Almere. Haar rede was getiteld: Strategisch ondernemerschap: van familiebedrijf naar ondernemende bedrijfsfamilie. lees verder »»»

50. Versterking lokaal ondernemersklimaat: MKB-Nederland en VNO-NCW roepen o.a. wethouders EZ op tot actie…

MKB-Nederland en VNO-NCW vragen alle wethouders Economische Zaken in Nederland om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente te verbeteren en de samenwerking met andere gemeenten, ondernemers, provincies en kennisinstellingen te intensiveren. De actie maakt onderdeel uit van de regionale groeiagenda die voorzitter van MKB-Nederland op 7 juni 2016 tijdens het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft aangeboden aan de VNG-voorzitter. lees verder »»»

49. Altijd leren denken als ondernemer… ook al kom je uit een familiebedrijf…

Op 17 mei 2016 vond er een gastcollege plaats van mevrouw Pramodita Sharma, professor aan de Grossman Business School van de Universiteit van Vermont (VS). Dit op uitnodiging van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van de hogeschool Windesheim in Zwolle. review van het gastcollege »»»

48. Filosofie als richtsnoer voor de opleiding van zelfbewuste en innovatieve professionals?

In de maand van de Filosofie 2016 organiseerde het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk van De Haagse Hogeschool op 11 april 2016 een debat ter gelegenheid van de presentatie van het boek Streven naar beter: Nietzsche als gids voor het HBO (uitgeverij Klement, Zoetermeer, 2016). lees meer over het debat met bijbehorende boekpresentatie »»»

47. Duurzame inzetbaarheid als leidend inhoudelijk thema bij het HRM-Lectoraat van de HAN: lancering inhoudelijk sterke website NKDI, dito congres en bijpassend aanvullend boek

Op 19 november 2015 vond het HRM-Congres "Toekomst van werk en de kwetsbare medewerker" plaats, georganiseerd door de opleiding Human Resource Management van Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). lees verder »»»

46. Boeiende innovatiebijeenkomst plus prachtige overzichtsuitgave van aansprekende innovatieprojecten

Stedendriehoek Innoveert hield op 17 november 2015 een innovatiebijeenkomst bij Ruitenberg Ingredients in Twello. Ruitenberg is een familiebedrijf, opgericht door Willem Ruitenberg in 1938. Ruitenberg Ingredients is actief in de foodsector en levert met name halffabricaten voor de voedingsindustrie. Daarbij gaat het om vleesvullingen, eiervervangers, deegconcepten, maar bijvoorbeeld ook om droppoeder. lees verder »»»

45. Naar een nieuwe typering van het MKB… zie recente onderzoekspublicaties…

Het gerenommeerde onderzoeksbureau Panteia uit Zoetermeer heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in het najaar van 2015 een nieuwe typologie van MKB-bedrijven ontwikkeld. lees verder »»»

44. Ter zake doende aanbevelingen van de Haagse adviesraad AWTi over kennisdeling door hogescholen met het MKB…

Op 22 april 2015 is het eerder aangekondigde advies verschenen van de AWTi uit Den Haag over de manier waarop de kennisrelatie tussen kleine en middelgrote bedrijven en hogescholen kan worden verbeterd. Het advies, getiteld MKB en hogescholen: partners in innovatie, is op die datum aangeboden aan verantwoordelijke minister van OCW. lees verder »»»

43. Hogescholen én het MKB:

De AWTi bereidt in het eerste kwartaal van 2015 een (brief)advies voor over hogescholen en MKB, waarin de vraag centraal staat hoe het MKB optimaal gebruik kan maken van de kennis die beschikbaar is bij hogescholen... lees verder »»»

42. Opmaat voor (nog) betere samenwerking op het vlak van innovatie tussen het MKB en regionaal georiënteerde hogescholen (en universiteiten):

Belangrijk rapport AWTi over Regionale hotspots, broedplaats voor innovatie, verschenen in het najaar van 2014: lees verder »»»

41. Sociale innovatie van wezenlijk belang voor verbetering bedrijfsprestaties

De diverse SI-projecten uit onze adviespraktijk bevestigen dit beeld al, namelijk: sociale innovatietrajecten leveren meerdere uiteenlopende positieve resultaten op. Zelfs driekwart van het succes van innovatieprocessen wordt bepaald door de mate van sociale innovatie. Dit blijkt uit onderzoek van januari 2014... lees verder »»»

40. Belangrijke drijfveer van ondernemers binnen het MKB in het jaar 2013

Geheel in de lijn van onze bureaufilosofie (zoals letterlijk geschetst in de betreffende rubriek op deze site) wordt de continuïteit van de eigen onderneming de vrijwel alles bepalende drijfveer in tijden van bedrijfseconomische nood binnen het MKB. Vergelijk het recente onderzoek binnen het MKB hierover »»»

39. Over het gebruik van een RvC (of RvA) door familiebedrijven in Nederland: behartigenswaardig en degelijk onderzoeksrapport over dit actuele onderwerp…

De onbekendheid met een Raad van Commissarissen (of Raad van Advies) bij veel familiebedrijven was onder meer aanleiding voor het onderzoek Goed ondernemingsbestuur bij familiebedrijven onder leiding van professor dr. Roberto Flören (hoogleraar Familiebedrijven Nyenrode) en Stefan Jansen RA (partner Baker Tilly Berk). lees verder »»»

38. Lectorale rede Diplomacy means business van 22 november 2013 Windesheim

Als vijfde onderdeel van het Kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap van Hogeschool Windesheim te Zwolle hield dr. Huub Ruël op vrijdagmiddag 22 november 2013 (na een interactieve workshop over handelsmissies en uiteraard zijn officiële installatie) zijn eerste rede als lector International Business. lees verder »»»

37. Bent u óók zo'n geboren leider...(of heeft de praktijk u dat geleerd)?

Vaak denkt men dat het makkelijker is als een manager zich omringt met toptalenten. Maar óók talenten moeten worden gekoesterd om tot uiting te kunnen komen. Om hieraan gericht aandacht te besteden... lees verder »»»

36. Sociale innovatie: hoe personeelsbeleid daarop af te stemmen?

lees de column daarover »»»

35. Daadwerkelijke stimulering van economische bedrijvigheid binnen de eigen regio? Vraag nú de (gratis) voorlichtingssessie over het opzetten van een BIZ aan!

De Wet op de BedrijvenInvesteringsZones is kort voor het zomerreces van de Tweede Kamer op 3 juli 2014 aangenomen. De Eerste Kamer heeft op 18 november 2014 het wetsvoorstel voor de vernieuwde BIZ als hamerstuk behandeld. Deze wet vervangt de Experimentenwet BIZ. lees verder »»»

34. Sneak peek bedrijfsuitgave: illustratie van enkele inhoudelijke bijdragen over het advieswerk van de Genilu Groep:

zie rubriek aldaar »»»

33. Wederom nieuwe casuïstiek in de rubriek Projectbeschrijvingen

Zie Leiding geven aan professionals en Over directeur van buiten de familie bij familiebedrijven.

32. De onderling hechte samenwerking tussen de verscheidene onderdelen van de Genilu Groep levert goede gezamenlijke initiatieven op, zoals hoe de ondersteunende diensten van samenwerkende bedrijven te operationaliseren?

vergelijk hand-out over Shared Services Center »»»

31. Management van een familiebedrijf:

lees onze column Laveren tussen familiebedrijf en bedrijfsfamilie »»»

30. Lectoraat Familiebedrijven Windesheim Zwolle de komende jaren…

Het actieve Lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim te Zwolle doet de komende jaren weer opnieuw goed en ambitieus onderzoek naar o.m. kwaliteitsbevordering van familiebedrijven binnen het MKB van ons land. lees verder »»»

29. Review PPO/VNG congres van 19 juni 2013

Dit landelijke congres over het onderwerp Stimulering ondernemerschap als motor voor de lokale economie was inhoudelijk gevarieerd en goed georganiseerd door het Platform Publieke Ondernemersadviesorganisaties (PPO) en de VNG. lees verder »»»

28. Regeling Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) permanent?

Op de valreep van het jaar 2012 toch nog een aardig bericht over de BIZ regeling. Namelijk dat de BIZ naar alle waarschijnlijkheid een permanente wettelijke regeling wordt... lees verder »»»

27. Over de pragmatische aanpak van revitalisering van bedrijventerreinen: gezamenlijk optrekken is daarbij een vereiste… 

lees onze column Oer-Hollands werkprincipe »»»

26. Review middagsymposium van 13 december 2012 Kenniscentrum Technologie Windesheim over thema Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle

Op donderdag 13 december 2012 werd door het Kenniscentrum Technologie van Windesheim te Zwolle een inhoudelijk aantrekkelijk middagsymposium georganiseerd rond het thema Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle. lees verder »»»

25. Nieuwe PDF's op deze site

Er zijn weer nieuwe PDF’s toegevoegd aan de rubriek Brochures op deze site: zie rubriek Brochures »»»

24. Achtergrond van de casuïstiek in rubriek Projectbeschrijvingen:

zie de toelichting »»»

23. Review congres De Nieuwe Hanze van 12 december 2012 (vanaf december 2013: Regio Zwolle Congres genaamd)

Impressie van het goed geoliede congres De Nieuwe Hanze van 12 december 2012... lees verder »»»

22. Achtergrond en bedoeling van de initiatiefnemers Regio Zwolle Monitor

De  Regio Zwolle Monitor is oorspronkelijk een initiatief van de stichting Metropool Zwolle... lees verder »»»

21. Column Familiestatuut opgenomen in website Fambizz

Praktijkreflectie over de advisering aan familiebedrijven omtrent het werkproces rond familiestatuten, opgenomen als een zogeheten expertartikel in de zeer informatieve, strak vormgegeven en goed toegesneden website Fambizz, voor professionele familiebedrijven zie onze column Familiestatuut: blauwdruk of rooddruk? aldaar »»»

20. Artikel over leidinggeven spreekt aan

Artikel over het leidinggeven aan professionals in organisaties spreekt aan… zie review op de altijd actuele en veelzijdige website Dutch button works »»»

19. Review bijeenkomst Leernetwerk Sociale Innovatie en Verscheidenheid, Hogeschool Windesheim, 28 juni 2012 over 10 jaar Sociale Innovatie in bedrijven in Nederland

Kernachtige samenvatting van 10 jaar Sociale Innovatie in bedrijven in Nederland.... lees verder »»»

18. Review Masterclass over Ook vandaag succesvol groeien? van 26 juni 2012, NHL Leeuwarden

Kort verslag van de Masterclass over het onderwerp Ook vandaag succesvol groeien? van 26 juni 2012 van NHL Hogeschool te Leeuwarden. lees verder »»»

17. Review uitgave Update, Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI), Stenden Hogeschool Leeuwarden

Lezenswaardige digitale uitgave Update van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Stenden Hogeschool te Leeuwarden. lees verder »»»

16. Review symposium Bevorderen van lokaal ondernemerschap van 4 juni 2012, Ondernemershuis Deventer en gemeente Deventer

Verslag van de presentaties, discussies en conclusies van het symposium Bevorderen van lokaal ondernemerschap van 4 juni 2012, op initiatief van het Ondernemershuis Deventer en de gemeente Deventer. lees verder »»»

15. Praktijkreflectie op onze advisering aan familiebedrijven

Lees de column met een aardige praktijkreflectie op onze advisering aan familiebedrijven
column Familiestatuut: “blauwdruk” of “rooddruk”? »»»

14. Installatie lector bij lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid, Business School, Hogeschool Windesheim Zwolle op 16 maart 2012

Officiële installatie van lector dr. Sjiera de Vries, lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid, aan de Business School, Hogeschool Windesheim te Zwolle op 16 maart 2012... lees verder »»»

13. Samenwerking binnen Genilu Groep

Algelun [MKB] Advies werkt vanaf heden nog nauwer dan voorheen samen met het Genilu [interim] Gezelschap (GiG) zie betreffende webrubriek met Mensen op de Genilu site »»»

12. Review opening Kenniscentrum Ondernemerschap, Business School, Hogeschool Windesheim Zwolle op 16 maart 2012

Geslaagde opening Kenniscentrum Ondernemerschap, Business School, Hogeschool Windesheim te Zwolle op 16 maart 2012... lees verder »»»

11. Vacatures Genilu Groep

De Genilu Groep kan altijd goede mensen gebruiken… zie rubriek Bibliotheek > Vacatures op website Genilu Groep »»»

10. Beleidsplan van het ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie van 13 september 2011

in het beleidsplan van het ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie van 13 september 2011 “Naar de top: het bedrijvenbeleid in acties” staan veel noemenswaardige zaken... lees verder »»»

9. Opvolgingsscan ontwikkeld door HU Business School Utrecht

Het lectoraat Bedrijfsoverdracht en Innovatie van de HU Business School ontwikkelt en test nieuwe ondersteuningsprogramma’s... lees verder »»»

8. Termen “her- of dóórstarter”

Onderscheid in termen “her – of dóórstarter” vanwege o.i. wezenlijke verschillen in uitgangspositie... lees verder »»»

7. Trendstudie MKB en Ondernemerschap van maart 2011

In de “Trendstudie MKB en Ondernemerschap: ontwikkelingen, vooruitblik en beleidssignalen” (programmaonderzoek van EIM i.h.k.v. MKB en ondernemerschap van maart 2011) staan talloze zeer behartigenswaardige trendanalyses en onderzoeksconstateringen... lees verder »»»

6. “Overnemers” van bedrijven meer kans van slagen dan starters

Onderzoeker dr. Lex van Teeffelen (bijzonder lector Bedrijfsoverdracht en Innovatie aan HU Business School Utrecht) benadrukt n.a.v. één van de (onder zijn leiding in het voorjaar van 2011 uitgevoerde) Small Business studies, dat zgn. “overnemers” van relatief kleine bedrijven op de markt een grotere overlevingskans hebben dan “starters” zie persbericht »»»

5. Fusies en overnames

In 2011 zijn meer fusies en overnames in het Nederlandse bedrijfsleven tot stand gekomen dan in het jaar 2010 (stijging van 16%), doch de totale waarde van deze fundamentele, bedrijfsstrategische overgangen daalde, gek genoeg, volgens berekeningen met 39%. Kennelijk een trend gebroken in het jaar 2011, want voorheen gold het adagium “meer overnamedeals, hogere dealwaarde in totaal”. Meer info: zie betreffende onderzoek op site van www.OverFusies.nl

4. Trendverschuiving aandacht overheidsbeleid voor ondernemerschap

In eerdere studies is de trendverschuiving van de aandacht van overheidsbeleid voor ondernemerschap in ons land al geconstateerd als een toe te juichen ontwikkeling... lees verder »»»

3. Ondernemerschap in relatie tot de “tijdgeest”

Ondernemerschap past goed in de huidige “tijdgeest” tonen andere studies weer aan... lees verder »»»

2. Meerwaarde externe adviseurs bij overdrachtprocessen

Van Teeffelen daagde in de zomer van 2010 met zijn proefschrift externe adviseurs uit hun meerwaarde bij overdrachtprocessen van kleine bedrijven aan te tonen. Algelun [MKB] Advies pakt die handschoen graag op… zie betreffende persbericht »»»

1. Peter Devilee (van o.m. Genilu [interim] Gezelschap: zie zijn CV aldaar) uitgeroepen tot “Lord of the organizational Changes”…

Bij de boekbespreking in het blad Management Executive, (maart/april 2007) over zijn eerste boek Organiseren in een dynamische omgeving, structuur en dynamiek: het mechanisme van organisatie en verandering (2006, uitgeverij Balders Hage, Bosch en Duin) in de reeks Organisatie en dynamiek: zie review »»»