logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

 • eerdere columns
 • sociale innovatie in bedrijven
 • bevordering ondernemerschap
 • familiebedrijven
 • reviews en verwijzingen
 • (trend)studies
 • en zo voort…

Brochures van Algelun [MKB] Advies

SSCF-benadering© van ons bureau als richtsnoer

Organisatiekundige vraagstukken van ondernemingen binnen het MKB kunnen volgens ons  op meerdere manieren worden benaderd: dient het organisatievraagstuk te worden beschouwd op het niveau van de strategie, structuur, cultuur of functioneren? Dit zogenoemde SSCF-model van ons bureau© voor de bedrijfsanalyse van organisatievraagstukken in ondernemingen dient als richtsnoer voor ons praktisch handelen als organisatieadviseur, tijdelijk projectleider, interim manager of interim bestuurder (zie voor een inhoudelijke toelichting op onze SSCF-benadering o.a. de bureaubrochure over het voeren van bedrijfsstrategische discussies). De brochures op deze webpagina (te downloaden als Pdf-bestand) zijn dan ook goede illustraties van onze manier van aanpak van organisatievraagstukken op al deze vier niveaus.

Bureaubrochures te downloaden in Pdf-bestand, verdeeld volgens ons SSCF-model©

Informatie over ‘strategie’ van de SSCF-benadering© van organisatievraagstukken:

 • Hoe praktisch een goede bedrijfsstrategische discussie te voeren? »»»
 • Het belang van samenhangend HRM-beleid binnen ondernemingen »»»
 • Fusies in de profit sector: hoe tot een goed einde te brengen? »»»
 • de onderling hechte samenwerking tussen de verscheidene onderdelen van de Genilu Groep (bestaande uit Genilu [overheid] Advies, Genilu [interim] Gezelschap en Algelun [MKB] Advies), levert goede gezamenlijke initiatieven op, zoals hoe de ondersteunende diensten van samenwerkende bedrijven te operationaliseren? zie betreffende hand-out over Shared Services Center »»»

Informatie over ‘structuur’ van de SSCF-benadering© van organisatievraagstukken:

Informatie over ‘cultuur’ van de SSCF-benadering© van organisatievraagstukken:

 • Cultuurverandering door middel van het streven naar gedeelde waarden: achtergrond, aandachtspunten en aanpak »»»
 • Werken in teams: voldoende zelfsturend of niet? »»»
 • Zie ook het artikel van de Genilu Groep Management moet méér motiveren. Tien vuistregels over hoe als leiding te handelen in een professionele organisatie »»»

Informatie over ‘functioneren’ van de SSCF-benadering© van organisatievraagstukken:

 • Conflicthantering: perspectief bieden in schijnbaar uitzichtloze werksituaties… »»»
 • Praktijkgericht ARBO Risico onderzoek: betrokkenheid van medewerkers als basis voor succesvolle ARBO-zorg »»»
 • Gestructureerd werkoverleg: invoering en aanpak »»»
 • Advies en ondersteuning bij de reflectie op individuele managementcapaciteiten »»»