logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Bijdrage aan het interregionale project ‘Zicht op Hergebruik’

Er is door ons, mede namens de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN), in 2010 een bijdrage geleverd aan het interregionale project ‘Zicht op Hergebruik’. Een project dat van belang is voor de kringloopbranche. De zorg voor het milieu (door middel van hergebruik) én de mens (door middel van sociale tewerkstelling) zijn de voornaamste doelstellingen van kringloopbedrijven in Nederland en Vlaanderen. Het verwezenlijken hiervan noodzaakt een professionele en flexibele aanpak van de verschillende bedrijfsaspecten. Eén terrein, waar de facetten mens en milieu met elkaar in aanraking komen, is het registreren van de verschillende goederenstromen binnen een kringloopcentrum.

De doelstellingen van het project ‘Zicht op hergebruik’ zijn drieledig. Ten eerste beoogt het project een meer efficiënte werking van kringloopcentra, dat moet leiden tot meer hergebruik, dus meer milieuvoordeel. Ten tweede wil dit project hergebruik in de dagelijkse praktijk beter aantoonbaar maken, hetgeen tal van beleidsvoordelen met zich meebrengt. Ten derde willen de partners gebruiksvriendelijke werkinstrumenten presenteren aan kringloopcentra om zo de (doelgroep)medewerkers meer praktische handreikingen en doorgroeimogelijkheden te bieden. Het gaat om een Europees project met als projectverantwoordelijke Komosie, de Koepel van Vlaamse Kringloopbedrijven. Projectpartners zijn, naast de BKN, diverse kringloopbedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Met dit internationale project is een bedrag van bijna één miljoen euro gemoeid, waarvan ruim € 350.000,- uit een interregionale bijdrage (Interreg Vlaanderen-Nederland) komt. Het project loopt tot 1 mei 2012.

Zie ook: www.grensregio.eu/2011/02/15/zicht-op-hergebruik/

Doorlooptijd (onze bijdrage): vier maanden, gedurende het jaar 2010.
Wijze van honorering: géén. Dat wil zeggen: extra en onbezoldigde werkzaamheden als interim manager, werkzaam in de branche, uit overtuiging en betrokkenheid met de mensen en bedrijven in die branchevereniging.

«« (terug) naar Toelichting projectbeschrijvingen